Bể cá treo tường nhà Anh Trung 1705 S4 Sunshine

Bể cá treo tường nhà Anh Trung 1705 S4 Sunshine

  • Kích thước 1950x170x670
  • Sử dụng Kính Việt Nhật 12 li, với hệ thống đáy kép và lọc 2 hồi. Mặt chính đc chạy chỉ trắng xung quanh, và bả keo đen
  • Hệ thống lọc: sử dụng máy bơm Atman 304
  • Vật liệu lọc: bông lọc, sứ viên
  • Đèn chiếu sáng: Đèn led T4
  • Máy sục khí : Gex
  • Tranh nền: Xanh Coban
Danh mục: