Bể Thuỷ Sinh Nhà Chị Trang S3 Goldmark 136 Hồ Tùng Mậu

  • Bể Kính Siêu trong 3 mặt 1000x470x500
  • Đèn T5HO
  • Máy lọc DF 1300
  • Bình Co2 + Van điện mufan
  • Máy trộn Co2 plan care
  • Trang trí thuỷ sinh, bố cục Bonsai
  • Sử dụng Phân nền Gex + Đá da voi
  • Cây Cối gồm: Rêu Minifiss, Rêu Java
  • Tranh 3d Ada